Höchster Schnitt im Quartal
(Stand: 31.12.2018)
 
  Höchster Schnitt im Jahr
(Stand: 31.12.2018)
 
  Höchste Einzelserie
(Stand: 31.12.2018)
 
Hans-Joachim Judt 1.358 III/'90   Hans-Joachim Judt 1.169 '90   Helmut Scherer 2.366 II/'16
Siegfried Scherer 1.351 IV/'11   Joachim Lehmann 1.135 '06   Siegfried Scherer 2.255 I/'09
Kurt Griebel 1.332 IV/'76   Siegfried Scherer 1.118 '08   Kurt Griebel 2.224 IV/'76
                     
Die häufigsten Quartalssieger
(Stand: 31.12.2018)
  Die häufigsten Jahressieger
(Stand: 31.12.2018)
 
  Die häufigsten Clubmeister
(Stand: 31.12.2018)
 
Siegfried Scherer 40   Siegfried Scherer 14   Siegfried Scherer 11
Hans-Joachim Judt 15   Günter Schupp 7   Norbert Walch 4
Helmut Scherer 15   Hans-Joachim Judt 6   Kurt Griebel 4
            Steffen Schaub 4
                 
             

Die häufigsten
Hirsch-Pokal-Sieger
(Stand: 31.12.2018)
 

  Die meisten Serien
(Stand: 31.12.2018)
 

Die meisten Tagessiege
(seit 2005 statistisch erfasst)
(Stand: 31.12.2018)

Siegfried Scherer 3   Siegfried Scherer

2.478

  Siegfried Scherer 79
Hans Stingl 1   Günter Schupp

2.118

  Helmut Scherer 48
Wilfried Willershäuser

1

  Hans-Joachim Judt

1.785

  Guido Rothe
48
Bernd Schorn

1

           
Kevin Jakob

1

           
Guido Rothe

1

           
Walter Haus

1

           
Helmut Scherer

1

           
Michael Moser

1

           
Bernd Rochling

1

           
Hartmut Taddey

1

           
               

Zusätzliche Informationen